Nyheter

  • FAU/SU i barnehagen.

    Hvorfor er det viktig at foreldre og barnehage har et samarbeidsorgan. Les klippet fra ny rammeplan som iverksettes 1/8-2017.

    29.06.2017 11:29
  • Filmer om lek.

    23.03.2017 13:15
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...