Blåmeisen

Blåmeisen er en avdeling for barn i alderen 3-6 år.

Blåmeisen har i dag 19 plasser og en grunnbemanning på 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 2 fagarbeidere.