Tiger`n

Tiger`n er en avdeling med barn i alderen 3-6 år

Tìger`n har 19 plasser og en fast grunnbemanning på 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 2 fagarbeidere.