Knerten

Knerten er en avdeling med barn fra 1-2 år. Vi blir 13 barn dette året.

Knerten har en grunnbemanning på 4 personer.  Det er 1 pedagogisk leder, 2 fagarbeidere og 1 assistent.