Ole Brumm

Ole Brumm er en avdeling med barn i alderen 2-4 år.

Ole Brumm er en avdeling som har barn i alderen 2 til 4 år.  Dette året er det 20 barn på avdelingen.  Grunnbemanningen består av 1 pedagogisk leder, 2 fagarbeidere og 1 assistent.