Våre barnehager

 

FDSB driver og eier 6 barnehager i Fredrikstad:

Kjølbergskogen barnehage: www.kjolbergskogen.barnehage.no

Samt:

Begbyenga barnehage:                www.begbyenga.barnehage.no

Gudevold barnehage:                  www.gudevold.barnehage.no

Haugeløkka barnehage:               www.haugelokka.barnehage.no

Kråkeby barnehage:                    www.krakeby.barnehage.no

Trondalen barnehage:                 www.trondalen.barnehage.no