/>

Samvirkebarnehagenes verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag legger vekt på følgende.

Respekt

Med respekt mener vi å være lyttende og ærlige i møte med andre. Vi skal vise respekt for andres synspunkter, og bruke meningsforskjeller konstruktivt i utviklingen av organisasjonen.

Frihet

Med frihet mener vi at alle skal gis rom til å utvikle egne evner. Dette gjelder både barn og ansatte. Det gjelder også den enkelte barnehage. Samvirkebarnehagene ønsker at den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sitt eget særpreg.

Engasjement

Med engasjement mener vi at alle skal bidra aktivt i barnehagen. Vi forventer engasjement fra våre ansatte. Tilsvarende ønsker vi engasjerte foreldre som velger oss som tjenesteleverandør.

Likeverd

Med likeverd mener vi et inkluderende fellesskap med plass til alle.