Slik søker du plass.

Vår barnehage er eid av Samvirkebarnehagene SA, som er et foreldreeid samvirke SA.

Det er samordnet opptak i Fredrikstad kommune - og dette innebærer felles søknadsskjema og søkerlister til alle barnehager i hele Fredrikstad!

Det vil si at du kan søke både private og kommunale barnehager på samme skjema, med mulighet til å prioritere et antall barnehager.

Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider: https://www.fredrikstad.kommune.no/

eller på: https://vigilo.no/

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Da tildeles plasser som er ledige fra august.

Du må søke på nytt hvert år- dvs. venteliste fra et år blir ikke stående året etter. Utover dette gjøres opptak fortløpende ved ledige plasser.

Dersom du ønsker barnehageplass i en av våre barnehager, ta direkte kontakt med den enkelte barnehage.